Disclaimer

Gebruik van deze site is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande. De gegevens op onze internetsite zijn bedoeld om u algemene informatie te verschaffen. Deze gegevens kunnen door Rightcom zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Rightcom neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van onze site en maakt gebruik van bronnen die zij betrouwbaar acht. Rightcom staat echter niet in voor de juistheid en volledigheid van de door haar geboden informatie. Rightcom kan garanties geven voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze site. Op deze site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie van derden. Dergelijke informatie is door Rightcom niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Rightcom aanvaart hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de geboden informatie is voor uw eigen rekening en risico. Als rechthebbende behoudt Rightcom alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot de geboden informatie. Onder informatie verstaan wij teksten, grafisch materiaal en logo's. Op de informatie van deze site en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Rightcom in het kort

Rightcom is een landelijk opererende ICT-dienstverlener, gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardige zakelijke internetverbindingen en diensten uit de Cloud. Wij leveren onze diensten vanuit A-klasse datacenters, die rechtstreeks zijn gekoppeld aan de Amsterdam Internet Exchange - het belangrijkste internetknooppunt van Nederland.

We collect

Rightcom werkt samen met We-Collect. We-Collect zet zich in voor een betere wereld. Dit gebeurt onder meer via een inzamelprogramma waarbij zowel oude mobiele telefoons als ICT-apparatuur op een milieuvriendelijke en duurzame wijze wordt afgevoerd. Met dit inzamelprogramma worden diverse goede doelen gesteund.